• Home
  • /
  • Tag Archives:  Phuket Conference News
ประเมินมาตรฐานสถานที่จัดประชุม

ปัจจัยสำคัญในการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประชุม

ปัจจุบันรัฐบาลกำลังตั้งเป้าให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจ ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับทางผู้ประกอบการ แต่ก็ต้องให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของคุณภาพและการบริการควบคู่กันไปด้วย ซึ่งปัจจัยหลักที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประชุมในภูเก็ตมีดังต่อไปนี้   ด้านกายภาพ (Physical Component) หมายถึง สภาพทั่วไปของห้องประชุม และบริเวณพื้นที่โดยรอบที่เป็นองค์ประกอบในการจัดประชุม วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ระบบน้ำ ระบบไฟ ระบบปรับอากาศ ระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม   ด้านเทคโนโลยี (Technology Component) หมายถึง อุปกรณ์ และการจัดระบบเสียง ระบบภาพ ระบบสื่อสารและอินเตอร์เน็ต   ด้านบริการและการจัดการ (Service and Management Component) หมายถึง การจัดการด้านบริการ การเตรียมพร้อมบุคลากร และระบบการจัดการ ข้อมูลอ้างอิงจาก: คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง   ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้จะเป็นตัวส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบหันมาใส่ใจกับคุณภาพของสถานที่และการบริการมากขึ้น รวมถึงการรักษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย แต่ถ้าคุณกำลังมองหาสถานที่จัดประชุมที่ได้มาตรฐาน บรรยากาศดี และการบริการที่เป็นเลิศ Thavorn Hotels & Resorts, Phuket ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่พร้อมให้คำปรึกษาและบริการอย่างมืออาชีพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sales@phuketmeetingconference.com

ombudsman 33th, meeting in phuket, Thavorn Palm Beach Resort

โครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่ 33

เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางโรงแรมถาวร ปาล์มบีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ได้มีโอกาสจัดงานประชุมต้อนรับคณะผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยงานราชการในสาขาต่างๆ ที่มาเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 33” ที่ห้องประชุมรอยัล ปาล์ม ฮอลล์ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 500 คน   โดยในวันแรกมีพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจกาารแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจกาารแผ่นดิน และนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย     ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมไปถึงระดมความคิดเห็นจากตัวแทนทุกภาคส่วนของรัฐและภาคประชาชน จากจังหวัด ภูเก็ต กระบี่ และพังงา หวังบูรณาการแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างภาครัฐและประชาชน และนำเสนอวิธีการใช้แอพพลิเคชั่นให้บริการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน     ในวันที่สองเป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจาก…