อบรมภูเก็ต, โครงการพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงแรม รุ่นที่1, รุ่นที่2 ประจำปี 2561 ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 8-11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ทางโรงแรมถาวร ปาล์มบีช รีสอร์ท ภูเก็ต ได้มีโอกาสจัดงานประชุมต้อนรับกลุ่มตัวแทนจากโรงแรมชั้นนำในจังหวัดภูเก็ตที่มาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงแรม รุ่นที่1 (8-10 เมษายน 2561) และรุ่นที่2 (9-11 เมษายน 2561) ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอาคารและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับพลังงานจังหวัดภูเก็ต ที่ห้องประชุมรอยัล ปาล์ม ฮอลล์ และ ห้องประชุมปาล์ม ฟลาวเวอร์ โดยมีวิทยาการ ทีมงาน และตัวแทนจากโรงแรมต่างๆ…

Spica 2018 in Phuket

งานประชุมตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสินค้าจาก Husqvarna – Spica 2018 in Phuket

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ทางโรงแรมถาวร ปาล์มบีช รีสอร์ท ภูเก็ต ได้มีโอกาสจัดงานประชุมต้อนรับกลุ่มตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจาก Husqvarna จากทั่วประเทศ ที่ห้องประชุมรอยัล ปาล์ม ฮอลล์ โดยมีผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้นจำนวนมากกว่า 150 คน     ซึ่งภายในงานจะเป็นการฝึกอบรม ร่วมเสวนาและทดสอบสินค้าต่างๆ จากแบรนด์ Husqvarna ที่ได้นำสินค้าที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด และสินค้าใหม่ที่กำลังจะมีการนำเข้าจากต่างประเทศ มาจัดแสดงภายในงานให้ตัวแทนต่างสามารถทดสอบประสิทธิภาพและการทำงานได้     โดยการจัดจะแบ่งออกเป็น 3 โซนหลักๆ ตามการใช้งานของสินค้า คือ โซนเครื่องตัดหญ้า, โซนสาธิตเลื่อยไฟฟ้า…

Happy New Year

ประวัติความเป็นมาของวันขึ้นปีใหม่ไทย

ความหมายของวันขึ้นปีใหม่ ความหมายของวันขึ้นปีใหม่ ตามพจนานุกรม ฉบับราชตบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า ” ปี” ไว้ดังนี้ ปี หมายถึง เวลา ชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน : เวลา 12 เดือนตามสุริยคติ   ประวัติความเป็นมาวันปีใหม่ วันปีใหม่ มีประวัติความเป็นมาซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและความเหมาะสม ตั้งแต่ในสมัยเริ่มแรกเมื่อชาวบาบิโลเนียเริ่มคิดค้นการใช้ปฏิทิน โดยอาศัยระยะต่าง ๆ ของดวงจันทร์เป็นหลักในการนับ เมื่อครบ 12 เดือนก็กำหนดว่าเป็น 1 ปี และเพื่อให้เกิดความพอดีระหว่างการนับปีตามปฏิทินกับปีตามฤดูกาล จึงได้เพิ่มเดือนเข้าไปอีก 1 เดือน เป็น…

12345