ประเมินมาตรฐานสถานที่จัดประชุม

ปัจจัยสำคัญในการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประชุม

ปัจจุบันรัฐบาลกำลังตั้งเป้าให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจ ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับทางผู้ประกอบการ แต่ก็ต้องให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของคุณภาพและการบริการควบคู่กันไปด้วย ซึ่งปัจจัยหลักที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประชุมในภูเก็ตมีดังต่อไปนี้   ด้านกายภาพ (Physical Component) หมายถึง สภาพทั่วไปของห้องประชุม และบริเวณพื้นที่โดยรอบที่เป็นองค์ประกอบในการจัดประชุม วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ระบบน้ำ ระบบไฟ ระบบปรับอากาศ ระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม   ด้านเทคโนโลยี (Technology Component) หมายถึง อุปกรณ์ และการจัดระบบเสียง ระบบภาพ ระบบสื่อสารและอินเตอร์เน็ต   ด้านบริการและการจัดการ (Service and Management Component) หมายถึง การจัดการด้านบริการ การเตรียมพร้อมบุคลากร และระบบการจัดการ ข้อมูลอ้างอิงจาก: คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)…

ombudsman 33th, meeting in phuket, Thavorn Palm Beach Resort

โครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่ 33

เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางโรงแรมถาวร ปาล์มบีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ได้มีโอกาสจัดงานประชุมต้อนรับคณะผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยงานราชการในสาขาต่างๆ ที่มาเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 33” ที่ห้องประชุมรอยัล ปาล์ม ฮอลล์ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 500 คน   โดยในวันแรกมีพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจกาารแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธาวิน อินทร์จำนงค์…

สถานที่จัดประชุม, จัดประชุมในภูเก็ต, meeting in phuket

สิ่งสำคัญในการเตรียมงานจัดประชุมสัมมนา | จัดงานในภูเก็ต

ในการจัดประชุมสัมมนาแต่ละครั้งต้องอาศัยบุคคลหลายฝ่ายมาทํางานร่วมกัน เพื่อให้ การดําเนินงานประชุมนั้นๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายในเวลาทีกําหนด และ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญเหล่านั้น คือ   รูปแบบของงาน (Concept) สิ่งแรกที่ต้องนึกถึง คือ รูปแบบการจัดงาน แน่นอนว่าถ้าเรายังไม่รู้ว่างานที่จะจัดเป็นงานอะไร ก็จะไม่สามารถดำเนินการในเรื่องต่อไปได้ ดังนั้นเราต้องรู้การว่างานจะจัดออกมาในรูปแบบไหน จำนวนผู้เข้าร่วมเท่าไร เพื่อนำไปวางแผนต่อในส่วนของค่าใช้จ่าย และ การหาสถานที่ต่อไป   งบประมาณค่าใช้จ่าย (Budget) ค่าใช้จ่ายถือเป็นหนึ่งปัจจัยหลักที่ต้องคำนึงถึง เพื่อไม่ให้เกินงบประมาณที่มี ซึ่งปัจจุบันหลายสถานที่รับจัดงานมักจะทำออกมาเป็นราคาแพ็คเกจสำให้เห็นชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ ทั้งยังเป็นการคุมงบประมาณไม่ให้เกินตามที่เจ้าของงานต้องการได้     ทีมดูแลการจัดงาน (Professional Team) ในการจัดงานก็ต้องมีการจัดตั้งทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์เข้ามาดูแล เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จ…

123