• Home
  • /
  • Category Archives: News
Japan Week 2019, Event in Phuket

งาน Japan Week in Phuket ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 4 ส.ค. นี้

‘ซีพีเอ็น’ ย้ำผู้นำจัด Creative Lifestyle Event ยกอีเว้นท์บิ๊กแม็กเน็ต ‘Japan Week’ งานเทศกาลญี่ปุ่นขนานแท้สู่ภูเก็ต เชียงใหม่ และโคราช ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. – 1 ก.ย. นี้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น ผู้นำด้านการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าชั้นนำของไทย ตอกย้ำการเป็นผู้นำในการจัด Creative Lifestyle Event จัดงาน เจแปน วีค (JAPAN WEEK) งานเทศกาลญี่ปุ่นขนานแท้ที่ยกขบวนการแสดงสินค้าและอาหารพร้อมสัมผัสกลิ่นอายศิลปวัฒนธรรมส่งตรงจากญี่ปุ่น จัดเต็มทั้งโชว์พิเศษจากศิลปินไอดอลทั้งญี่ปุ่น-ไทย คอสเพลย์ คัฟเวอร์แดนซ์ และกิจกรรมเวิร์คช้อปมากมาย ณ ศูนย์การค้าของซีพีเอ็น 3 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัล ภูเก็ต 2-4 ส.ค. 62, เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ 16-18 ส.ค. 62 และเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา…

พีธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานอุตสหกรรมไมซ์, Asian MICE 2019, TCEB 2019

พิธีรับตราสัญลักษณ์มาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์สถานที่จัดงานระดับประเทศไทยและอาเซียน 2562

ทางโรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา และ โรงแรมถาวรปาล์ม บีช รีสอร์ท ได้เข้ารับตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยและสถานที่จัดงานอาเซียน (Thailand and ASEAN MICE Venue Standard) ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เพื่อรับรองมาตรฐานสถานที่ในการจัดประชุมสัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการมอบตราสัญลักษณ์ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ได้เผยความสำเร็จในการผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ในอาซียนด้วยมาตรฐานสากล เดินหน้าชูจุดขายไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีมาตรฐานสถานที่การจัดงานครอบคลุม 3 ประเภท คือ ห้องประชุม (Meeting Room) สถานที่จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Venue) และสถานที่การจัดงานพิเศษ…

MICE Venue Standard

มาตรฐานห้องประชุมขององค์กรที่คุณควรรู้

หลายๆคนคงจะเคยได้ยินมาตรฐานห้องประชุม Thailand MICE Venue Standard และ ASEAN MICE Venue Standard ซึ่ง 2 มาตรฐานนี้ถือเป็นมาตรฐานหลักที่หลายๆสถานที่จัดงาน หรือโรงแรมที่ทำห้องประชุมใฝ่ฝันจะได้มาติดประดับหน้าสถานที่จัดงานของตัวเอง เพื่อบ่งบอกถึงความมีมาตรฐานและคุณภาพของสถานที่นั้นๆ Thailand MICE Venue Standard เป็นตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย กำหนดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ที่เห็นถึงความจำเป็นว่าควรมีเครื่องมือวัดมาตรฐานคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะในส่วนของสถานที่สำหรับการจัดงานไมซ์ เพื่อเป็นกรอบในการยกระดับมาตรฐานและเอื้อให้ผู้ประกอบการไมซ์ทั้งในไทย ตลอดจนระดับอาเซียน ASEAN MICE Venue Standard ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่กำหนดขึ้นโดย TCEB แต่ระดับความเข้มงวดอาจจะมากกว่าในเรื่องของความเป็นสากลในเรื่องของความสามารถด้านภาษาของผู้ให้บริการ และการรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานระดับ VIP ส่วนเกณฑ์ข้อบังคับพื้นฐานจะเหมือนกับมาตรฐานของ TMVS ทุกอย่าง ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องผ่านการประเมิน TMVS ก่อนจึงจะเข้าร่วมการวัดประเมินในระดับ ASEAN ได้ ในไทยจึงยังมีน้อยสถานที่จัดงานประชุมที่จะได้ตราสัญลักษณ์นี้

Meeting Rooms of the Future

A good Phuket conference venue should keep pace with the needs of those planning to use it, which obviously means that they need to know about the demands of their users. Fortunately, the International Association of Conference Centres (IACC) continually researches those demands in its ‘Meeting Room of the Future’ studies. The most recent study,…

Standard Hotel Meeting in Phuket

งานประชุมสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานโรงแรม ปี 2560

กรมการท่องเที่ยวได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานโรงแรม มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว และมาตรฐานการให้บริการในสถานที่จำหน่ายสินค้าที่ระลึก โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล     โดยมีนางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งทีมงานที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยว ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต สมาคม และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความสนใจ และเข้าร่วมรับฟังการประชุมเป็นจำนวนมาก     งานประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานโรงแรมนี้ ได้จัดขึ้นที่ห้องรายา โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ภูเก็ต เวลา 09.00 – 12.00 น. เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาเพื่อนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มาพัฒนาปรับปรุงต่อไป

4th Annual Destination Wedding Planners Congress 2017, Phuket

Phuket Hosts Asia’s First Wedding Planner Conference

Phuket recently hosted the 4th Annual Destination Wedding Planners Congress 2017. This is one of the biggest Phuket conferences that bring together wedding planners, creative partners and even leading suppliers from the different countries. A total of 65 different countries participated in this Phuket conference with more than 450 wedding planner delegates around the globe….