• Home
  • /
  • Category Archives: Event Blogs
Integrating Social Media into Your Event

Integrating Social Media into Your Event

Using social media at your event in a Phuket conference venue can be the difference between said event being an unqualified success or an expensive failure. Networks like Facebook, Twitter and LinkedIn play an increasingly large role in our day-to-day lives, so it’s only to be expected that they would play an important role at…

Happy New Year

ประวัติความเป็นมาของวันขึ้นปีใหม่ไทย

ความหมายของวันขึ้นปีใหม่ ความหมายของวันขึ้นปีใหม่ ตามพจนานุกรม ฉบับราชตบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า ” ปี” ไว้ดังนี้ ปี หมายถึง เวลา ชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน : เวลา 12 เดือนตามสุริยคติ   ประวัติความเป็นมาวันปีใหม่ วันปีใหม่ มีประวัติความเป็นมาซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและความเหมาะสม ตั้งแต่ในสมัยเริ่มแรกเมื่อชาวบาบิโลเนียเริ่มคิดค้นการใช้ปฏิทิน โดยอาศัยระยะต่าง ๆ ของดวงจันทร์เป็นหลักในการนับ เมื่อครบ 12 เดือนก็กำหนดว่าเป็น 1 ปี และเพื่อให้เกิดความพอดีระหว่างการนับปีตามปฏิทินกับปีตามฤดูกาล จึงได้เพิ่มเดือนเข้าไปอีก 1 เดือน เป็น 13 เดือนในทุก 4 ปี     ต่อมาชาวอียิปต์ กรีก และชาวเซมิติค ได้นำปฏิทินของชาวบาบิโลเนียมาดัดแปลงแก้ไข อีกหลายคราวเพื่อให้ตรงกับฤดูกาลมากยิ่งขึ้นจนถึงสมัยของกษัตริย์จูเลียต ซีซาร์ ได้นำความคิดของนักดาราศาสตร์ชาวอียิปต์ชื่อ โยซิเยนิส มาปรับปรุง ให้ปีหนึ่งมี 365 วัน ในทุก…

Millennials Generation

The Impact of Millennials on MICE

While opinions on the so-called “millennials” generation may very, their impact on Phuket conference venues and the conference industry as a whole is undeniable. Regardless of what you think of those born since 1985, they are the largest generation since the Baby Boomers and they are are now a major part of the workforce, so…

ประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทงของไทย

ประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทงของไทย

วันลอยกระทงถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีเก่าแก่ที่สำคัญของคนไทย จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ซึ่งมักจะตรงกับช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา จึงมักจะเห็นในหลายพื้นที่จัดงานเทศกาลลอยกระทงตามบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป   ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณของอินเดียที่ประเทศไทยรับเข้ามาปฏิบัติ ตำนานกล่าวไว้ว่าในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง มีนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรก โดยนำดอกโคทม ซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสองมาใช้ใส่เทียนประทีป เพื่อบูชารอยพระพุทธบาท แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงจากการทำจากดอกบัวเป็นต้นกล้วยเพราะดอกบัวดังกล่าวหายากและมีน้อยจึงใช้ต้นกล้วยทำแทนแล้วดูไม่สวยจึงใช้ใบตองมาพับแต่งจนสวยในที่สุดจนสืบทอดมาจนปัจจุบัน…(ขอขอบคุณข้อมูลจาก th.wikipedia.org)     โดยในแต่ละภูมิภาคของไทยก็จะมีประเพณีและชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น ภาคเหนือ มักนิยมทำโคมลอย จึงเรียกว่า ยี่เป็ง หมายถึง การทำบุญในวันเพ็ญเดือนยี่ (ซึ่งนับวันตามแบบล้านนา ตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองในแบบไทย) ภาคอีสาน เรียกว่า สิบสองเพ็ง หมายถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง ภาคกลาง ในกรุงเทพมหานคร จะมีการจัดงานวัดภูเขาทอง ราว 7-10 วัน ก่อนงานลอยกระทง และจบลงในช่วงหลังวันลอยกระทง ภาคใต้ มีการจัดงานลอยกระทงในแต่ละพื้นที่ มีการประกวดการทำกระทง เป็นต้น

Preparing a Winning Event Proposal

Before you go booking your Phuket conference venue, you’re obviously going to need to pitch your event idea. Preparing a proposal is getting harder in the current business environment, as budgets are tighter, lead times are shorter and expectations are higher. Writing and delivering the perfect event proposal is quite challenging, so here are a…

MICE Hotel in Phuket

Essential Facilities for a MICE Hotel

When it comes to choosing a good Phuket conference venue, there are certain facilities which it are pretty much essential. These are the kinds of elements which can make or break a conference; without them, coherent organisation is next extremely problematic and tiresome. When you are booking your meeting space, be sure to look out…

ประเมินมาตรฐานสถานที่จัดประชุม

ปัจจัยสำคัญในการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประชุม

ปัจจุบันรัฐบาลกำลังตั้งเป้าให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจ ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับทางผู้ประกอบการ แต่ก็ต้องให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของคุณภาพและการบริการควบคู่กันไปด้วย ซึ่งปัจจัยหลักที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประชุมในภูเก็ตมีดังต่อไปนี้   ด้านกายภาพ (Physical Component) หมายถึง สภาพทั่วไปของห้องประชุม และบริเวณพื้นที่โดยรอบที่เป็นองค์ประกอบในการจัดประชุม วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ระบบน้ำ ระบบไฟ ระบบปรับอากาศ ระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม   ด้านเทคโนโลยี (Technology Component) หมายถึง อุปกรณ์ และการจัดระบบเสียง ระบบภาพ ระบบสื่อสารและอินเตอร์เน็ต   ด้านบริการและการจัดการ (Service and Management Component) หมายถึง การจัดการด้านบริการ การเตรียมพร้อมบุคลากร และระบบการจัดการ ข้อมูลอ้างอิงจาก: คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง   ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้จะเป็นตัวส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบหันมาใส่ใจกับคุณภาพของสถานที่และการบริการมากขึ้น รวมถึงการรักษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย แต่ถ้าคุณกำลังมองหาสถานที่จัดประชุมที่ได้มาตรฐาน บรรยากาศดี และการบริการที่เป็นเลิศ Thavorn Hotels & Resorts, Phuket ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่พร้อมให้คำปรึกษาและบริการอย่างมืออาชีพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sales@phuketmeetingconference.com

Phuket-mice-destination

Why Choose Phuket as your MICE Destination?

Considering a destination venue for your upcoming MICE event? Phuket is another attractive destination in Thailand to hold business meetings and events. With the island’s pristine beaches and settings, abundant availability of MICE hotels, and unique culture, Phuket represents a gem MICE city of the Andaman.     Here are reasons why you should pick…

12