• Home
  • /
  • Author: admin
งานประชุมภูเก็ต, ประชุมสิ่งแวดล้อม

Thailand’s Department of Environmental Conference at Thavorn Palm Beach Resort

On 2-4 April 2018, Thavorn Palm Beach Resort Phuket hosted the annual conference for Thailand’s Department of Environmental. The conference centered on the topic of improving the quality of water in critical water areas and monitoring results. Over 100 government officials from over Thailand attended this two-day annual conference.   การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1-16 @ภูเก็ต เมื่อวันที่…

อายุน้อยร้อยล้าน Ontour @ภูเก็ต

“Young Self-Made Millionaire อายุน้อยร้อยล้าน” On-Tour Seminar In Phuket

On 24th February 2018, Thavorn Palm Beach Resort hosted “The Next Forward” on-tour seminar for the acclaimed television program “Young Self Made Millionaire อายุน้อยร้อยล้าน”, in sponsorship by Siam Commercial Bank of Thailand. Over 450 participants joined the full day event. The seminar focuses on sharing and inspiring participants on the journey of Thailand’s young self-made…

Integrating Social Media into Your Event

Integrating Social Media into Your Event

Using social media at your event in a Phuket conference venue can be the difference between said event being an unqualified success or an expensive failure. Networks like Facebook, Twitter and LinkedIn play an increasingly large role in our day-to-day lives, so it’s only to be expected that they would play an important role at…

Meeting Rooms of the Future

A good Phuket conference venue should keep pace with the needs of those planning to use it, which obviously means that they need to know about the demands of their users. Fortunately, the International Association of Conference Centres (IACC) continually researches those demands in its ‘Meeting Room of the Future’ studies. The most recent study,…

Happy New Year

ประวัติความเป็นมาของวันขึ้นปีใหม่ไทย

ความหมายของวันขึ้นปีใหม่ ความหมายของวันขึ้นปีใหม่ ตามพจนานุกรม ฉบับราชตบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า ” ปี” ไว้ดังนี้ ปี หมายถึง เวลา ชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน : เวลา 12 เดือนตามสุริยคติ   ประวัติความเป็นมาวันปีใหม่ วันปีใหม่ มีประวัติความเป็นมาซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและความเหมาะสม ตั้งแต่ในสมัยเริ่มแรกเมื่อชาวบาบิโลเนียเริ่มคิดค้นการใช้ปฏิทิน โดยอาศัยระยะต่าง ๆ ของดวงจันทร์เป็นหลักในการนับ เมื่อครบ 12 เดือนก็กำหนดว่าเป็น 1 ปี และเพื่อให้เกิดความพอดีระหว่างการนับปีตามปฏิทินกับปีตามฤดูกาล จึงได้เพิ่มเดือนเข้าไปอีก 1 เดือน เป็น 13 เดือนในทุก 4 ปี     ต่อมาชาวอียิปต์ กรีก และชาวเซมิติค ได้นำปฏิทินของชาวบาบิโลเนียมาดัดแปลงแก้ไข อีกหลายคราวเพื่อให้ตรงกับฤดูกาลมากยิ่งขึ้นจนถึงสมัยของกษัตริย์จูเลียต ซีซาร์ ได้นำความคิดของนักดาราศาสตร์ชาวอียิปต์ชื่อ โยซิเยนิส มาปรับปรุง ให้ปีหนึ่งมี 365 วัน ในทุก…

Millennials Generation

The Impact of Millennials on MICE

While opinions on the so-called “millennials” generation may very, their impact on Phuket conference venues and the conference industry as a whole is undeniable. Regardless of what you think of those born since 1985, they are the largest generation since the Baby Boomers and they are are now a major part of the workforce, so…

ประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทงของไทย

ประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทงของไทย

วันลอยกระทงถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีเก่าแก่ที่สำคัญของคนไทย จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ซึ่งมักจะตรงกับช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา จึงมักจะเห็นในหลายพื้นที่จัดงานเทศกาลลอยกระทงตามบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป   ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณของอินเดียที่ประเทศไทยรับเข้ามาปฏิบัติ ตำนานกล่าวไว้ว่าในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง มีนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรก โดยนำดอกโคทม ซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสองมาใช้ใส่เทียนประทีป เพื่อบูชารอยพระพุทธบาท แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงจากการทำจากดอกบัวเป็นต้นกล้วยเพราะดอกบัวดังกล่าวหายากและมีน้อยจึงใช้ต้นกล้วยทำแทนแล้วดูไม่สวยจึงใช้ใบตองมาพับแต่งจนสวยในที่สุดจนสืบทอดมาจนปัจจุบัน…(ขอขอบคุณข้อมูลจาก th.wikipedia.org)     โดยในแต่ละภูมิภาคของไทยก็จะมีประเพณีและชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น ภาคเหนือ มักนิยมทำโคมลอย จึงเรียกว่า ยี่เป็ง หมายถึง การทำบุญในวันเพ็ญเดือนยี่ (ซึ่งนับวันตามแบบล้านนา ตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองในแบบไทย) ภาคอีสาน เรียกว่า สิบสองเพ็ง หมายถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง ภาคกลาง ในกรุงเทพมหานคร จะมีการจัดงานวัดภูเขาทอง ราว 7-10 วัน ก่อนงานลอยกระทง และจบลงในช่วงหลังวันลอยกระทง ภาคใต้ มีการจัดงานลอยกระทงในแต่ละพื้นที่ มีการประกวดการทำกระทง เป็นต้น

Preparing a Winning Event Proposal

Before you go booking your Phuket conference venue, you’re obviously going to need to pitch your event idea. Preparing a proposal is getting harder in the current business environment, as budgets are tighter, lead times are shorter and expectations are higher. Writing and delivering the perfect event proposal is quite challenging, so here are a…

123