พีธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานอุตสหกรรมไมซ์, Asian MICE 2019, TCEB 2019

พิธีรับตราสัญลักษณ์มาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์สถานที่จัดงานระดับประเทศไทยและอาเซียน 2562

ทางโรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา และ โรงแรมถาวรปาล์ม บีช รีสอร์ท ได้เข้ารับตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยและสถานที่จัดงานอาเซียน (Thailand and ASEAN MICE Venue Standard) ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เพื่อรับรองมาตรฐานสถานที่ในการจัดประชุมสัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการมอบตราสัญลักษณ์ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เมื่อวันที่ 29…

ผู้ตรวจการแผ่นดิน, สัมมนาภูเก็ต

งานสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อความเป็นธรรมในสังคม”

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ โรงแรมถาวรปาล์ม บีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวเรไร แย้มสะอาด ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม และคณะ เข้าร่วมงานสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อความเป็นธรรมในสังคม” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2562 ในการนี้ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน…

MICE Venue Standard

มาตรฐานห้องประชุมขององค์กรที่คุณควรรู้

หลายๆคนคงจะเคยได้ยินมาตรฐานห้องประชุม Thailand MICE Venue Standard และ ASEAN MICE Venue Standard ซึ่ง 2 มาตรฐานนี้ถือเป็นมาตรฐานหลักที่หลายๆสถานที่จัดงาน หรือโรงแรมที่ทำห้องประชุมใฝ่ฝันจะได้มาติดประดับหน้าสถานที่จัดงานของตัวเอง เพื่อบ่งบอกถึงความมีมาตรฐานและคุณภาพของสถานที่นั้นๆ Thailand MICE Venue Standard เป็นตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย กำหนดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ที่เห็นถึงความจำเป็นว่าควรมีเครื่องมือวัดมาตรฐานคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะในส่วนของสถานที่สำหรับการจัดงานไมซ์ เพื่อเป็นกรอบในการยกระดับมาตรฐานและเอื้อให้ผู้ประกอบการไมซ์ทั้งในไทย ตลอดจนระดับอาเซียน ASEAN MICE Venue Standard ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่กำหนดขึ้นโดย TCEB แต่ระดับความเข้มงวดอาจจะมากกว่าในเรื่องของความเป็นสากลในเรื่องของความสามารถด้านภาษาของผู้ให้บริการ และการรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานระดับ…

Chinese New Year 2019, Dinner Buffet

งานเลี้ยงอาหารค่ำฉลองเทศกาลตรุษจีน (Chinese New Year Dinner Buffet 2019)

เมื่อคืนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ทางห้องอาหารโอลด์โรงแรมถาวร ปาล์มบีช รีสอร์ท ภูเก็ต ได้มีโอกาสจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำฉลองเทศกาลตรุษจีน หรือ วันขึ้นปีใหม่จีน ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าภายในโรงแรมเป็ยจำนวนมาก รวมทั้งสิ้นประมาณ 90 คน ซึ่งภายในงานเลี้ยงอาหารค่ำทางโรงแรมได้จัดเตรียมอาหารบุฟเฟ่ต์มากมาย ทั้งอาหารไทย จีน ตะวันตกพร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับการแสดงร่ายรำเพลงจีนที่มาสร้างบรรยากาศความสนุกสนานภายในงาน

123